De website www.wurkstart.nl (hierna te noemen Wurkstart) is onderdeel van Wurkstart. Wij zijn een onafhankelijk buro in de regio Noordoost-Friesland. Wij hebben als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken.

Wurkstart is een regionaal samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers en overheid (waaronder de Friese ROC’s, SBB, RMC, MKB, gemeenten, Leerwerkloket Fryslân en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Wurkstart en onze samenwerkingspartners spannen zich in voor de website van het Wurkstart om te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website Wurkstart als portal fungeert, volledig en juist is.

Aansprakelijkheid

Daarentegen kan het Wurkstart niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Wurkstart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Wurkstart bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de website van Wurkstart liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van  Wurkstart. Wurkstart is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De ontwikkelaars van de website van Wurkstart geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Het Wurkstart aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze website vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de website  van Wurkstart. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van www.wurkstart.nl. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de servers van Wurkstart en haar samenwerkingspartners die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van www.wurkstart.nl of met de diensten die hier worden aangeboden, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over hoe je cookies in- en uitschakelt of verwijdert en het vind je op de pagina cookies.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website, is op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je e-mailen naar info@wurkstart.nl.